Sentrering av tekst og elementer, 15 år etter

På starten av 2000-tallet var «Hvordan midtstiller jeg x» et gjentagende spørsmål på forumet som i dag heter diskusjon.no. Det var tilsynelatende mange ulike løsninger, som bare tidvis fungerte etter hensikten. Jeg skrev derfor artikkelen sentrering av tekst og elementer som forklarte hvordan dette burde løses. Hvor gyldig er artikkelens innhold i dag?

Løsning ved hjelp av CSS i 2004

I den opprinnelige artikkelen står følgende:

Dette må sies å være gyldige og anbefalte metoder også i dag, 15 år etterpå. CSS-standarden har imidlertid blitt utvidet siden den gang, og fått nye layout-verktøy. Det gir ofte mening å bruke flexbox eller grid til å styre både horisontal og vertikal justering, for eksempel ved hjelp av justify-content: center;.

Etter innføringen av flexbox og grid har det dessuten blitt mer rett frem å midtstille elementer vertikalt.

Andre observasjoner

Livet til en frontendutvikler er mye bedre i dag, enn for 15 år siden.