Sentrering av tekst og elementer

Denne artikkelen ble opprinnelig skrevet i 2004. Det har skjedd en rivende utvikling innenfor standardisering og nettlesere siden den gang, så innholdet nedenfor er ikke like relevant i dag. Artikkelen gjøres likevel tilgjengelig her av historiske og nostalgiske årsaker. Det er gjort noen få justeringer i ettertid, for å øke lesbarheten.

Bakgrunn

Elementet center er utdatert, og har for lenge siden blitt erstattet med nyere begrep. Et utdatert element støttes fremdeles i nettleserne, men bare for bakoverkompatibilitet. Sjansene er store for at slike element senere utgår, uten noen form for definisjon i spesifikasjonene eller nettleserstøtte. I denne artikkelen vil de nyere metodene for sentrering bli gjennomgått.

En måte som ofte er brukt, er tilsettelse av align="center" i p eller i andre element som inneholder tekst eller bilder. Dette er også en delvis utdatert metode, som har blitt erstattet av CSS-egenskapen text-align.

Men, her er det også noen unntak ute og går. Det finnes nemlig flere versjoner av HTML, såkalte DOCTYPE-deklarasjoner, som forteller hvordan nettleseren skal tolke dokumentet. «Strict» er den doctypen som anbefales av W3C, og inneholder færre HTML-attributer enn «Transitional». Noen opplever Strict som en strengere og vanskeligere doctype enn Transitional, siden det er nødvendig å bruke CSS på steder man tidligere skrev attributer rett inn i HTML-taggene. Dette bør dog ikke by på noen problemer, hvis man er innstilt på å få en ryddig kode med all CSS adskilt i et eget dokument. align er blant attributtene som valideres i Transitional, men ikke i Strict.

Sentrering av tekst

For å sentrere tekst, bilder eller annet inline-innhold, legges text-align: center; til det elementet som innholdet står innenfor. I eksemplet nedenfor vil tekst innenfor et avsnitt bli sentrert.

p {
 text-align: center;
}
<p>
 Denne teksten står midt inne i avsnittet.<br>
 Det gjør også denne!
</p>

Sentrering av blokker

Siden text-align bare gjelder for inline-innhold, brukes det en annen metode for å få blokkelement stående midt på siden. Blokkelement tar vanligvis opp all tilgjengelig plass i bredden, så det må angis width for å få noe resultat. For å få elementet til å ha lik margin til høyre og venstre side, bruker vi CSS-egenskapen margin med verdien auto.

p {
 width: 300px;
 margin: 0 auto;
}
<p>
 Denne teksten står inne i en boks som står midt på siden.<br>
 Og er venstrejustert inne i boksen!
</p>

Når det er oppgitt 2 verdier etter margin, gjelder den første verdien for de begge vertikale sidene, og den andre verdien for de begge horisontale.

Denne metoden kan brukes til å sentrere et bilde også, ved å angi at bildet skal oppføre seg som et blokkelement ved hjelp av CSS-egenskapen display.

img {
 display: block;
 margin: 0 auto;
}
<img src="..." alt="...">

Flere har problemer med å få denne metoden til å funke i Internet Explorer 6, på grunn av en feil DOCTYPE-deklarasjon. For at den skal aktiveres i Internet Explorer, må den plasseres helt øverst i dokumentet, uten tegn eller mellomrom over seg. For noen DOCTYPE-deklarasjoner kreves det i tillegg en URI, for at nettleseren ikke skal gå i «quirk-mode». En oversikt over hvordan DOCTYPE-deklarasjonene skal se ut er alltid nyttig å ha.

Nettleserstøtte

Internet Explorer 5 for Windows klarer ikke svare på denne metoden, og boksen/bildet vil ikke bli sentrert likevel. En svakhet til nettleseren, men ikke til metoden.

Det finnes en omvei, som kan tas for å få den til å virke i eldre nettlesere også. text-align: center; vil nemlig i tillegg til å sentrere tekst, også sentrere blokkelement i den gjeldende nettleseren; men her er det også en bakdel. Alle element innenfor elementet med den angitte verdien, arver den samme egenskapen og vil sentrere tekst som vi i utgangspunktet ikke vil ha sentrert. Dette fører til at det må legges til text-align: left; i de elementene vi ikke vil ha sentrert tekst.

body {
 text-align: center;
}

p {
 width: 300px;
 margin: 0 auto;
 text-align: left;
}
<p>
 Denne teksten står inne i en boks som står midt på siden.<br>
 Og er venstrejustert inne i boksen!
</p>

Relaterte dokumenter & kilder