Why Highly Efficient Leaders Fail

2019-02-12

Såkalte svært effektive ledere har en tendens til fokusere mer på hva teamet til enhver tid leverer, fremfor å vise omsorg for de menneskene som teamet faktsk består av. Aktiviteter som er ment å bygge relasjoner og inspirere teamet, sees ofte på som en ren utgift som svekker teamets leveranseevne.

På lengre sikt medfører dette fokuset et dårlig arbeidsmiljø, med sykmeldinger og oppsigelser på grunn av burnout.

Virkelig gode ledere klarer å opprettholde en sunn balanse mellom fokus på leveranser og omsorg for menneskene.

Hvis du mistenker at du selv har et for stort fokus på kortsiktige leveranser, kan du gjøre følgende for å komme på rett spor: